FACE:IT Læringsforløb torsdag aften efterår 2021

Fagligt Fyrtår i Følelser med FACE:IT

Nogle af de ting FACE:IT kan bruges til er:

  • at udtrykke og bearbejde sansninger, følelser og tanker
  • at udtrykke det, som kan være svært at sætte ord på
  • den svære samtale, træning af empati og konfliktløsning

Når du tilmelder dig med navn og adresse, så sender vi et FACE:IT og et sæt BOSNAKKEKORT til dig, som du skal bruge i læringsforløbet. Vi mødes online den 16. september og her bliver du introduceret til FACE:IT, emotionel spejling og teori om følelser. I de efterfølgende uger vil du kunne afprøve FACE:IT og samle erfaringer til vi mødes igen.

Anden gang vi mødes, vil der være fokus på universelle grundfølelser og vi vil kigge lidt på Paul Ekmans forskning i følelser. Der vil være mange praktiske eksempler på brug og du skal derhjemme producere egne små film enten selv eller sammen med børn. 

Tredje gang vi mødes vi igen til erfaringsopsamling og hvordan du videre kan arbejde med FACE:IT i din dagligdag. Vi har fokus på hvordan følelser opstår. Vi kommer også omkring BOSNAKKEKORTENE og hvilke muligheder de har.

Vi mødes 4. og sidste gang den 2. december, hvor du skal præsentere en lille case om hvordan du har brugt FACE:IT. Der vil være yderligere fordybelse i brug herunder børnesamtaler og om hvordan man kan arbejde med sorg. Se sorgmaterialet dabomistedesinfar  

Tidspunkt:

4 torsdage: 16. september, 7. oktober, 4. november og 2. december. Alle dage fra 18.30-21 på Zoom.

Undervisningen bliver optaget, så skulle du være forhindret en gang eller have brug for at få noget repeteret kan du gøre det i replay. Vi opretter en lukket Facebook gruppe til erfaringsudveksling, inspiration og sparring. Hvis det bøvler eller du er usikker på online møder, så hjælper vi gerne.

Pris:

Læringsforløbet på 10 timer koster kr. 2400 plus moms og er inkl. FACE:IT materialer til kr. 998. 

Efter gennemført forløb får du et læringsbevis.

Målgruppe: lærere i indskoling og mellemtrin, pædagoger, AKT-lærere, lærere og pædagoger i specialtilbud, lærere i modtagelsesklasser, ansatte i PPR, familiebehandlere, sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykologer og terapeuter, ergo og fysioterapeuter – alle som arbejder med børn.

 Se mere om FACE:IT på www.facebook.com/faceitbo samt www.mererobust.dk.


vejledning billede